Kinderopvang

VET GEZOND kijkt samen met verschillende kinderopvanglocaties of er een start gemaakt kan worden met de Smakelijke Moestuinen.

De Smakelijke Moestuinen heeft als doel kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bewust te maken van de waarde van groenten en het belang van een gezond voedingspatroon bij kinderen jonger dan 4 jaar. Door middel van de Smakelijke Moestuinen raken peuters en hun verzorgers al spelenderwijs bekend met het natuurlijke groeiproces en de voedingswaarde van groenten.

Mocht je als kinderopvanglocatie interesse hebben in dit programma, neem dan contact met ons op!