JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak is van en voor iedereen: de hele buurt, scholen, bedrijven, het lokale bestuur, kinderen én hun ouders helpen mee aan een gezonde jeugd.  Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom werken we met de JOGG-aanpak aan de hele omgeving van het kind.

5 pijlers

Een aanpak waarbij de hele omgeving betrokken wordt, vraagt om verschillende activiteiten op verschillende niveaus. Om te gaan voor een resultaat dat lang doorwerkt, zorgen we ervoor dat er aandacht is voor de volgende pijlers:

 1. Politiek-Bestuurlijk Draagvlak
  Een aanpak waarbij de hele omgeving betrokken wordt, kan je alleen goed uitvoeren als de lokale bestuurders meewerken. Bijvoorbeeld een enthousiaste wethouder die het goede voorbeeld geeft.
 2. Publiek-Private Samenwerking
  ‘It takes a village to raise a child’. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.
 3. Sociale Marketing
  Om echt verschil te kunnen maken, is het belangrijk dat er activiteiten uitgevoerd worden die effectief zijn voor gedragsverandering bij de mensen bij wie dat nodig is; activiteiten die echt aanzetten tot gezonder gedrag en die aantrekkelijk zijn.
 4. Monitoring en Evaluatie
  De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. Iedere gemeente en omgeving is anders. Juist daarom is het belangrijk dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren: laat zien wat je doet.
 5. Verbinding Preventie en Zorg
  Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind dat al kampt met overgewicht of obesitas. Daarom nemen JOGG-gemeenten ook de verantwoordelijkheid om de zorgketen rondom kinderen die al overgewicht of obesitas hebben te verbeteren en verbinden zij deze met de preventieve aanpak die in de gemeente wordt uitgevoerd.

Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind!

Stuurgroep

De stuurgroep is sturend en voorwaardenscheppend. Zij beslist over het Plan van Aanpak, de planning en voortgang, begroting en het aangaan van samenwerkingen met private en publieke partners. De leden van de stuurgroep denken strategisch mee en enthousiasmeren andere partijen om zich bij de JOGG-aanpak aan te sluiten. De stuurgroep bestaat uit de volgende mensen:

 • Henk van Os, Wethouder, Gemeente Ridderkerk
 • Annelies Hoogenes, Programmamanager VET GEZOND, Gemeente Ridderkerk
 • Ada van der Plaat, Team Beleid en Ontwikkeling Sociaal Domein, Gemeente Ridderkerk
 • Steffanie Helmink, regisseur VET GEZOND, Facet Ridderkerk
 • Oliver Lammerts, Beweegmakelaar Ridderkerk
 • Ineke Mientjes, manager JGZ, Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond
 • Frank van der Jagt, directeur van Facet Ridderkerk
 • Jantine Buis-Sommer, directeur Farel MAVO